Vääna Vabatahtlik Tuletõrjeühing

KONTAKT: Krista Kanniste  5074340, krista.kanniste@gmail.com
Harku Valla Teataja, 28.02.2018
Vääna vabatahtlikud päästjad said uue päästeauto

Vääna Vabatahtlikul Tuletõrje Ühingul oli 13. veebruaril tähtis päev – ühingu vabatahtlikud päästjad Krista Kannisteja Raimo Välk tõid oma Vääna angaari ära Suure Harri – tuletõrje paakauto. Suur Harri teenis siiani Märjamaa komandot. Krista Kanniste sõnul tuksub auto mootor reipalt ning paagiga saab vedada päris suure koguse vett – 14 tonni. Peale väikest värskenduskuuri asub Suur Harri Vääna Vabatahtlikul Tuletõrje Ühingu teenistusse. Suure Harri soetamist toetasid Päästeamet ja Harku Vallavalitsus. / Tekst ja foto: Aule Sagen

ASUTAMINE: Postimehe artikkel 24. august 2006
Vääna vabatahtlikud asutasid tuletõrjeühingu

Eile asutasid 15 eraisikut Vääna mõisahoones Vääna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu, mis hakkab teenindama ümbruskonna elanikke ning tegema piirkonna tuleohutuse tõstmiseks selgitustööd.

Ühingu loomise tingisid sellesuvised ulatuslikud metsapõlengud ja sagenenud tuleõnnetused tervikuna, vahendas MTÜ Vääna Vabatahtlik Tuletõrje Ühing asutajaliige Margus Vetsa.

Väänas tegutses vabatahtlike tuletõrjujate ühing ka möödunud sajandi esimesel poolel, mis vastloodud ühingule head eeskuju andis.

Vääna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu tegutsemise eesmärkideks on tulekahjude kustutamine, samuti kustutusabinõude muretsemine ning seadustes ja määrustes ette nähtud abinõude tarvituselevõtmine tuleõnnetuste ärahoidmiseks.

Võimaluse korral antakse abi ka muude suuremate loodusjõuliste õnnetuste puhul, kus tuletõrje jõudu või tööriistu tarvis läheb.

Edasise tegevuskava hulka kuulub muuhulgas kodukorra väljatöötamine, tuletõrje komando moodustamine ja töölerakendamine, tulekustutuvahendide hankimine ning komando töös osalevate liikmete väljaõpe.

Tuletõrjujate argipäev

Vääna Vabatahtliku Tuletõrjeühingu üks asutajaliikmeid Igor Volke rääkimas Harku valla ja vabatahtlike valmisoleku vajadusest eriolukordadeks. Elame paraku keerulisel ajal. Riskid on kõrged, kuid valmisolek madal. Vabatahtlikel seisab ilmselt ees suur ülesanne ennetus-ja teavitustöö alal. 12.01.2017