Vääna Vabatahtlik Tuletõrjeühing

Kontakt Krista Kanniste  5074340 krista.kanniste@gmail.com

Postimehe artikkel 24. august 2006

Vääna vabatahtlikud asutasid tuletõrjeühingu

Eile asutasid 15 eraisikut Vääna mõisahoones Vääna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu, mis hakkab teenindama ümbruskonna elanikke ning tegema piirkonna tuleohutuse tõstmiseks selgitustööd.

Ühingu loomise tingisid sellesuvised ulatuslikud metsapõlengud ja sagenenud tuleõnnetused tervikuna, vahendas MTÜ Vääna Vabatahtlik Tuletõrje Ühing asutajaliige Margus Vetsa.

Väänas tegutses vabatahtlike tuletõrjujate ühing ka möödunud sajandi esimesel poolel, mis vastloodud ühingule head eeskuju andis.

Vääna Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu tegutsemise eesmärkideks on tulekahjude kustutamine, samuti kustutusabinõude muretsemine ning seadustes ja määrustes ette nähtud abinõude tarvituselevõtmine tuleõnnetuste ärahoidmiseks.

Võimaluse korral antakse abi ka muude suuremate loodusjõuliste õnnetuste puhul, kus tuletõrje jõudu või tööriistu tarvis läheb.

Edasise tegevuskava hulka kuulub muuhulgas kodukorra väljatöötamine, tuletõrje komando moodustamine ja töölerakendamine, tulekustutuvahendide hankimine ning komando töös osalevate liikmete väljaõpe.

http://www.postimees.ee/1571369/vaeaena-vabatahtlikud-asutasid-tuletorjeuehingu

Tuletõrjujate argipäev

 

Vääna Vabatahtliku Tuletõrjeühingu üks asutajaliikmeid Igor Volke rääkimas Harku valla ja vabatahtlike valmisoleku vajadusest eriolukordadeks. Elame paraku keerulisel ajal. Riskid on kõrged, kuid valmisolek madal. Vabatahtlikel seisab ilmselt ees suur ülesanne ennetus-ja teavitustöö alal. 12.01.2017